16.08.2018. U proteklom periodu FSC TM iz ŠGD „Hercegbosanskih šuma“ d.o.o. Kupres je po ovogodišnjem planu rada tima obišao sve organizacijske jedinice Društva s ciljem pripreme istih za redoviti nadzor šuma od strane auditora iz SGS Qalifora.

12.07.2018. 04.06.2018. 22.05.2018.
22.05.2018. 08.05.2018. 27.04.2018.