02.12.2016. Obavještavaju se drvoprerađivači sa područja HBŽ da radi usklađivanja stanja kartica, temeljem povlačenja i evidentiranja svih faktura, se prolongira mogućnost izmirenja obveza za preuzetu robu iz 2016. godine do 09.12.2016. godine.

01.12.2016. 28.11.2016. 28.11.2016.
28.11.2016. 24.11.2016. 24.11.2016.
30.11.2016. 05.11.2016. 22.09.2016.